Verksemda har omlag 52 tilsette; 37 av dei bur i Bykle kommune, 12 bur i Valle kommune, 2 i Telemark og 4 i resten av Noreg.

Deira nisje er vindauge med kittfals, primært til rehabilitering og spesielt om det er tale om antikvariske krav. Dei lagar også andre spesialløysingar, og me fekk mellom anna sjå et par utruleg flotte vindauge som skal leveres til Hovdestøylen.

Takk til dagleg leiar Kjell Ole Homme, produksjonssjef Daniel Homme og sals- og marknadssjef Ingvild Hovden for omvisning, informasjon og ikkje minst god dialog!

Ta ein kikk på heimesida deira på www.byklevindu.no