Agenda:
Orientering Setesdal spelemannslag ved Astri Rysstad
📍Utdeling av UNESCO-sertifikat til kommunane Bykle, Valle og Bygland
📍 Ny honorarfondbrosjyre, og signering av alle dei 5 kommunane på avtalen
📍 Landskappleiken 2026
----Styresaker----
Vidare med orienteringar:
📍 Kraftløftet - LO og NHOs initiativ for grønn energi ved Mette Gundersen, LO og Trond Madsen, NHO (lenke til presentasjon)
📍 Setpro ved dagleg leiar Jan Gunnar ØSterhus (lenke til presentasjon)
📍 Brynjeprosjektet ved prosjektleiar Vidar Mortensen (lenke til presentasjon)