Ekstraordinært styremøte - møteinnkalling og møteprotokoll (sjå øvst til høgre)

Representantskapsmøte - møteinnkalling og møteprotokoll (sjå øvst til høgre)

Orientering, robuste ekomnett i og ut av regionen v/Kjell Pedersen-Rise

Årsmelding Setesdal IPR 2023

 

Forside - årsmelding 2023