Det hadde vel vore meir rett å seia då Sør Korea kom til Setesdal, men no rullar Setesdal på tv skjermen i Sør Korea. Dette synest me er utruleg morro, og er med på å få Setesdal kulturen ut i verda på ein litt annleis måte.

Her kan du sjå filmen: Visit Setesdal

Her kan du lesa saka i fvn: Fvn