Møtestad er Evjemoen Kino & Scene.

Dagen startar med regionalt politiråd frå kl. 10.00 til kl. 12.00. Deretter er det styremøte. 

Programmet for regionalt politiråd finn du her: Regionalt politiråd 2022

Møteinnkalling og saksdokument finn du her: http://159.171.48.136/eInnsynSRR/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=555&sourceDatabase=