Årsmelding for 2022, som vart handsama i både styre og representantskap 23. juni 2023, finn du her: årsmelding 2022 (pdf-fil)