Me kan freiste med eit spanande webinar i sammarbeid med Universitetet i Agder. Set av tid den 20.04 mellom klokka 10.00 og 11.30.

Kva kan du forventa på webinaret ?
Torsdag 20 april arrangeres det eit webinar for potensielle deltakarar der du får nærare informasjon om tilbodet, og korleis programmet blir integrert til den daglege drifta i verksemda. Du får også høve til å stilla spørsmål og gjera avklaringar slik at du får eit godt grunnlag for å vurdera evnt. deltaking i programmet frå hausten

UIA skriv vidare: Frå hausten har du høve til å delta på eit unikt opplæringsprogram integrert med den daglege drifta for verksemda. Programmet "Teknologiledelse – frå visjon til handling" blir bedrifter tilbodne og virksomhetet i Lister- og Setesdalregionen. Tilbodet har fokus på prosessleiing kor forskingsbasert kunnskap blir kopla til den daglege drifta for verksemda. 

Ambisjonen til programmet er å bidra til varige forbetringar i verksemda, og at du skal sjå klare effektar allereie i løpet av programmet.

Her finn du invitasjon til webinaret  20. april, samt ein sak på uia.no med informasjon om programmet.

https://www.uia.no/arrangementer/webinar-teknologiledelse-fra-visjon-til-handling

Her kan du lese meir om erfaringa til ein av deltakane i pilot prosjektet. Her fortel enhetsleiar for grupperehabiliteringa ved Sørlandets rehabiliteringssenter Gro Boge Aasheim om nytten av programmet.

Les intervjuet her

Verksemder i distrikta vert prioritert.