Eit sørkoreansk filmteam nettopp avslutta ein oppsiktsvekkjande reisa gjennom Setesdal kulturen. Frå augneblinken dei kom, vart dei overvelda av den rike kulturarven som pregar denne region. Gjennom filmreisa deira har dei formidla og delt opplevingane dei hadde med det lokale kulturlivet, og har fått eit djupare innblikk i Setesdals unike sjarm.

Det var måndag førre veke førespurnaden kom. Det var eit sørkoreansk filmteam som var på rundreise i Noreg som gjerne ville læra meir om den unike kulturen i Setesdal. Dei var spesielt interesserte i musikk og UNESCO-statusen i Setesdal. Saman med gode hjelparar fekk me gitt dei litt av ei oppleving.

Det var nok meir flaks og slump som gjorde at me kunne komma til Inger Lise Stulien på kvedarstund som allereie var planlagt. Men når Leif Jørgen og Inger Lise byrja å snakka saman, så ballet det fort på seg med aktivitetar.

For filmteamet var musikken ein essensiell del av Setesdal kulturen. Dei vart fascinerte av dei levande tonane som fylte lufta, frå den gamle kunsten å spela på munnharper til dei tradisjonelle steva som vart utførte av dyktige musikarar. Teamet fekk også eit sjeldan høve til å delta i verkstader der dei lærte korleis smi munnharper. Denne opplevinga gav dei eit nært band til musikktradisjonane i Setesdal.

Gjennom linsene til filmteamet vart dei sprudlande rørslene til dansen fanga på film. Dei vart vitne til det energiske samspelet mellom dansarane, mange av dei kledd i bunad, som formidla historier gjennom kroppsspråket. Filmteamet uttrykte at dei var privilegert som fekk oppleva den levande dansekulturen i Setesdal.

Filmteamet vart også imponert over det dyktige handverktradisjonane som blomstra i Setesdal. Frå tradisjonell lefsebakst i det sjarmerande stabburet til toving av ull, fekk teamet observera og læra innan ulike handverksfelt. Dette viste dei betydninga av å bevara og føra vidare slike tradisjonar, som er ein integrert del av Setesdal kulturen.

Inger Lise beskriv det fint i e-posten som samanfatta opplevinga:

«Trudde me hadde kanskje 3 timar på oss til filming, men dei vart i 3 dagar :-) Heile opphaldet vart fylt med formidling av eit rikt kulturliv, song, dans, spel, handverk, smiing av munnharpe, gardsliv/ 3 generasjonar i slåtten, lefsebakst i stabburet og diverse mattradisjonar, sau, toving av ull m.m. Og bad i fossen :-)»

Eit breidt spekter av innhald og god stemning. Dei var målretta på det dei var ute etter, det var kultur og gamle tradisjonar som er ivareteke som dei ville dokumentera. Det var jo midt i blinken!

Kirsten Bråten Berg og Sigrid Jore hadde kvedarstund den fyrste kvelden og Gunnar Stubseid tala om UNESCO og dei framførte UNESCO-program.

Me hadde folk frå Hovden, Valle, Rysstad, Bygland og Evje og Hornnes. Så folk frå heile dalen var representert i løpet av desse dagane.

Avslutninga torsdag kveld med dansekurs var artig med ringdansen på gardstunet med eit aldersspenn på 70 år (frå 13 til 83 år) på deltakarane, og me fekk samla ein gjeng flotte ungdom som bidrog.

Me er veldig takksame til alle som bidrog med ekspertisen sin. Det vart ei storslått formidling med ein nærleik som filmteamet vart bergteken av. Etter ei djuptgåande utforsking av Setesdal kulturen gjennom filmreisa deira, er det sørkoreanske filmteamet fylt med begeistring og takksemd. Dei har fått eit eineståande høve til å formidla frå det rike kulturlivet, den gripande musikken, dei levande dansane, det imponerande handverket og dei smakfulle mattradisjonane som utgjer Setesdal kulturen. Gjennom filmen deira ønskjer dei å inspirera andre til å oppdaga og verdsetja den unike arven til dette hjartet av Noreg.