Setesdalsprisen gis til en person eller ei virksomhet som over tid har bidratt til verdiskaping og positive ringvirkninger i Setesdal.  Altså til ei verksemnd, eller en person som bidrar til vekst og utvikling, og som er viktig for hele regionen. 


Juryen har i år bestått av: 
ordførarane i dei 5 kommunane i regionsamarbeidet,  Sveinung Hovstad frå Innovasjon Norge, lokalt næringsapparat ved næringssjef i Åseral kommune, Øyvin Moltumyr, og Wenche Fresvik frå Agder fylkeskommune.


Setesdalsprisen 2023 går til en person som ikkje gir seg. Vedkommande er en tålmodig optimist, som seier bare en får testa og tenkt nok, så får en det gjerne til til slutt. 
Og vinnaren av Setesdalsprisen 2023 har verkelig fått det til. Han har en genuin interesse for nye tankar og idear, og dette er mye av drivkrafta og styrken hans.


Med teknisk fagskole i botn begynte han sin karrieren i Aker Solutions. Etter kvart gikk han over til Seadrill og jobba fleire år i utlandet før han vendte heim. 


Og heim. Ja, det er i Bygland. 


Årets prisvinner meiner at det nettopp er mangelen på formell kunnskap som er hans fortrinn – der andre nyttar meir strukturert metodikk bare gyver han på, gjerne i ukonvensjonell og «feil» rekkefølge Når andre seier det ikkje går, så fortsetter han for å finne gode løysningar.  


I februar 2012 starta han selskapet RVD og dreiv det til han i september 2014 ble daglig leder i Skild AS som seinare fikk namnet Containertech. Containertech leverer avanserte renseløysingar for vann fra tunnel- og vegprosjekt. I tillegg til et breitt spekter av andre tekniske, gjerne containerbaserte, løysingar.


Ja, sjølvsagt - vi snakkar om Kjell Rune Heia. 


Årets prisvinner er ikkje bare opptatt av teknologi og maskiner. For å låne orda til en tidlegere lærer som hadde Kjell Rune som elev:


Ynskjer du arbeid i Bygland søke
kan du på kontoret til Kjell Rune møte,
manglar du CV eller ber på «tunge lass»
vil han hjelpe deg med å finne ein høveleg arbeidsplass.


Vi gratulerer og ønsker lykke til vidare!