Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Seminar om det å være vertskommune for kraftanlegg – kva rettar har kommunane?

Setesdal regionråd inviterer til seminar om det å være vertskommune for kraftanlegg – kva rettar har kommunane?

Målgruppa for seminaret er kommunestyra og administrativ leiing.

Seminaret er ved Stein Erik Stinessen og Caroline Lund v/ Advokatfirmaet Lund & Co DA.

 • Dato: tysdag 3. mars 2020
 • Tidspunkt: kl 1000 – kl 1500
 • Sted: Evjemoen kino & scene, Kasernevegen 2, 4735 Evje

 

Program, med atterhald om mindre justeringar:

 

 1. Velkomen v/styreleiar Steinar Kyrvestad
 2. Vasskraft i Setesdal, politisk og økonomisk historie– 45 minuttar
 3. Eigarkommunar og vertskommunar- 15 minuttar
 4. Sanderud-utvalet, NOU 2019:16 vil avvikle alle ordningar som tilgodeser vertskommunane. NOU'er kan makkulerast - ikkje haldningar! – 45 minuttar
 5.  Vasskraftens naturinngrep- korleis kan vassdragsmiljøet forbetras- 30 minuttar
 6.  Agder Energis saksanlegg for høgare konsesjonskraftpris og lågare verdiar til vertskommunane- 15 minuttar
 7. Vindkraft som energikjelde, politiske og juridiske vinder er i  endring- 30 minuttar
 8. Open post- 30 minuttar

Vel møtt!

Publisert | Oppdatert 01. mars 2020