Påmeldinger fra Setesdal, Iveland, Åseral vil bli prioritert – men det er mulig for andre å bli med dersom det er plass.

busstur angus