Ved større omstillinger kan private bedrifter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser.

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et arbeidsmarkedstiltak som fra 01.01.2020 er overført til fylkeskommunene. Ordningen er styrket i regjeringens krisepakke for næringslivet ifm. corona-utbruddet. Agder fylkeskommune forvalter ca. 4,5 millioner kr i BIO-midler for 2020.

Bedriftsintern opplæring (BIO) skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening.

Søknadsfrist er fredag 8. mai.

Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema: