EVA-senteret

Etablerersenter Vest-Agder IKS, til daglig omtalt som EVA-senteret, har utvida sitt geografiske nedslagsfelt og tilbyr no sine tenester i Setesdal. Dette inneber at gründere frå Setesdal også kan nytte seg av rådgjevartenesten, kurstilbodet osv.

Tenestene er fullt ut digitalisert. Rådgjevning skjer i Teams-møte, og kurs som webinar.

Bruk av tenestene er kostnadsfritt.

Logo Eva-senteret

Grunderkurs hausten 2020

I samarbeid med Agder fylkeskommune arrangerer vi kvart år ymse kurs. Kursa er berekna på verksemder i oppstart, men også for dei som treng fagleg påfyll innan økonomi, sal, marknadsføring og juss o.l.

Kursoversikt hausten 2020:

Salg og kundekommunikasjon:

  •  3. og 5. november, kl 1800 - 2100, Dølen Hotel, Evje.
  • Kurs i selgende kommunikasjon av ide/produkt. Kurset er spekket med konkrete eksempler deltakerne normalt kjenner seg igjen i og teori gjøres om til forståelig praksis. Hvordan avklare kundenes forventninger og opplevde behov? Hvordan tilpasse kommunikasjon og oppfølging av kundene?
  • Mer informasjon og påmelding.

Bedriftsøkonomi og regnskap:               

  • 15.september, 17.september og 22.oktober, kl 1800 - kl 2100, Revsnes hotell, Byglandsfjord.  
  • Kurset varer 3 x 3 timer og vil gi deg en introduksjon til de viktigste lovene og reglene knyttet til etablering og drift av en ny virksomhet. Gjennom praktiske eksempler vil vi ta opp temaer som valg av selskapsform, skatt, bilagshåndtering, regnskap, budsjett, likviditetsstyring.
  • Mer informasjon og påmelding.  

Introduksjonskurs Smart-Start:

  • 28.oktober, kl 1700 - kl  2100, Revsnes hotell, Byglandsfjord.
  • Dette kurset er for deg som ønsker å starte egen virksomhet. Passer for alle som har en ide, har noe på gang eller vil ha nytt påfyll. Her får du generell informasjon som du som etablerer har behov for.
  • Mer informasjon og påmelding.