Tysdag 19. oktober hadde Setesdal interkommunalt politisk råd felles møte med Vest-Telemarkrådet. Kvelden før var Vest-Telemarkrådet vertskap for felles middag på Sølvgarden.

Program for dagen:

 • Presentasjon av alle deltakarane.
 • Ordførarane presenterer kort sin kommune (2-3 min kvar) med særleg fokus på næringsliv og -utvikling
 • Presentasjon av Vest-Telemarkrådet og interkommunale samarbeid ved Jarand Felland, regionordførar i Vest-Telemark og ordførar i Tokke (5-6 min)
 • Presentasjon av Setesdal interkommunalt politisk råd og interkommunale samarbeid ved Steinar Kyrvestad, styreleiar i Setesdal IPR og ordførar i Valle kommune (5-6 min)

Kort beinstrekk

Del II ca. 45 minutt – det blir korte innleiingar av kvart tema og så drøfting etterpå.

 • Suleskarvegen (5 min.) Jarand Felland
 • Kraft (10 min.)
 • Tilgang på kraft/konsesjonskraft lokalt
 • Alternativ kraft Erik Skjervagen, ordførar i Fyresdal
 • Arealpolitikk (15 minutt) Steinar Kyrvestad
 • Småbruksprosjektet (5 min.) Johannes Rindal, utviklingsleiar i Vest-Telemarkrådet
 • Eventuelt