Kursa blir – som alltid – gratis for deltakarane. HMS-kurset er i samarbeid med Firmatjenester AS ved Roar Irgens, og kurset tilfredsstiller krava til HMS-opplæring for leiarar. Det vert utstedt kursbevis for gjennomført kurs.

Me kjem tilbake med meir informasjon når me får avklart dato med kurshaldarane.

møte seminar