writing-1149962_640.jpg

Kurset/workshop er 2-delt: 1. del har fokus på regnskap og regnskapsforståelse, mens del 2 om handlar forhold knytta til økonomi- og virksomhetsstyring.
 

Dagen skal gje deltakarane ein forståelse av korleis eit regnskap byggjast opp, av regnskapsmessige begreper og kva regnskapet forteljer oss.

Samtidig skal det gje innsikt i utarbeidelser av produktkalkyler, ulike prinsipper for å fastsette «riktig» pris, økonomiske vurderinger knytta til investeringar og korleis ein skal kunne få gode styringsindikatorer for drifta.

Kurset går over 7 timar, inkludert lunsj. Kurset starter kl. 09.00 og avsluttast kl. 16.00. 

Trykk her for påmelding og meir informasjon!