Lei meir om dei to vidareutdanningene her:

Avansert kartlegging og oppfølging av pasienter i kommunehelsetjenesten                                        

 Merk søknadsfrist 6 okober 

 

Demensomsorg - forståelse av demens og rammefaktorer som påvirker demensomsorgen       

 Merk søknadsfrist 15 september