EVA-senteret (Etablerersenter Vest-Agder IKS) har utvida sitt geografiske nedslagsfelt og tilbyr no sine tenester i Setesdal. Dette inneber at gründere frå Setesdal også kan nytte seg av rådgjevartenesta og kurstilbodet deira.

Tenestene er fullt ut digitalisert. Rådgjevning skjer i Teams-møte, og kurs som webinar.

Bruk av tenestene er kostnadsfritt.

Logo Eva-senteret