Møteplan for 2020 vart handsama og vedteke på styremøte 6. november 2019. Møteplanen vart seinare revidert på styremøte 26. februar 2020.

Styremøte:

  • 26. februar
  • 15. april
  • 15. juni
  • 30. september
  • 4. november
  • 8. desember

Representantskapsmøte:

  • 15. juni
  • 8. desember