Styremøte:

  • 16. februar
  • 27. april
  • 22. juni
  • 14. september
  • 23. november
  • 7. desember

Representantskapsmøte:

  • 22. juni
  • 7. desember