Styremøte:

 • 1. februar
 • 19. april
 • 23. juni
 • 20. september
 • 8. november
 • 6. desember

Representantskapsmøte:

 • 23. juni
 • 6. desember

Ordførerutvalget

 • 16. januar
 • 6. februar
 • 13. mars
 • 17. april
 • 8. mai
 • 5. juni
 • September (dato kjem)
 • 16. oktober
 • 13. november
 • 4. desember