Møteinnkalling og møteprotokoll finn du her: lenke til eInnsyn

 

Presentasjonar frå styremøtet:

Orientering v/Rita Hansen, dagleg leiar

Orientering Visit Setesdal v/Roy Bakke

Orientering Tre i Setesdal v/ prosjektleiar, Ingvild Hovden

Orientering om Av-og-til v/Marte Sletten Rådgiver Av-og-til sentralt, Oslo

Orientering Midt-Agder friluftsråd, Otra Elvepark v/Tom Egerhei