Møteinnkalliing

Orientering Setesdal vgs avdeling Valle v/avdelingsleder Ewald Klaus Assmann
Orientering Evje folkehøgskole v/rektor Aslak Brekke
 
 
Lydfiler frå styremøtet: