Møteinnkalling og saksliste

Møteprotokoll

Orientering: Regional plan for vannforvaltning for Agder vannregion 2022- 2027 v/ Berit   Weiby Gregersen, rådgjevar Bærekraftig utvikling, Agder fylkeskommune

Orientering pågåande arbeid Rv9 v/Sigurd Wiberg, seksjonssjef Plan og utbygging sør,  Statens vegvesen - sjå også dialog i opptak 

Orientering: Veien videre for Rv9 v/Ola Olsbu, fylkesdirektør samferdsel og eigedom,  Agder fylkeskommune - sjå opptak

Orientering: Etablering av et elsykkelsystem i Setesdal - sjå opptak

  • Siv Therese Kile Lie – Evje og Hornnes Kommune
  • Roy Bakke – Visit Setesdal
  • Geir Tønnessen – MARA-prosjektet
  • Else Haugland –  Dølen Hotel
  • Per Svein Holte/Tom Egerhei – Midt Agder Friluftsråd

Orientering styreleiar Steinar Kyrvestad

Orientering dagleg leiar Rita Hansen

Opptak frå det digitale styremøte med «snarvegar» til dei ulike delar av møtet:

https://vimeo.com/542503871

skjermdump.png