Vidareutdanningen gjeng på deltid over to semester med digital oppstartsmøte i slutten av november 2020. Vidareutdanningen er nettbasert med 6 samlingar. Studiestad lokalt er Valle.

Studiet gir 20 studiepoeng, og kan nyttast som del av ein mastergrad.

Ingen studieavgift.

Søknadsperiode: fram til 15. november 2020.

Meir informasjon om studiet, opptakskrav, søknad osv (nettside UiA)