Ikkje ofte me stiller med «kage med lokk», men i dag passa det godt!
 
Me markerte oppstart av distriktsvenleg vernepleiartudanning for opptakskrets Setesdal.
En fin anledning til å takke Setesdal vidaregåande skule for det gode samarbeidet og for å leggja til rette for lokalt studiested, og Universitetet i Agder, fakultet for helse- og idrettsvitenskap, for deira openbare entusiasme og glede over å kunne starte opp distriktsvenleg vernepleiarutdanning her.
 
Sist, men ikkje minst, var det utruleg gildt å møte dei flotte studentane og få ønske dei lykke til med studiane!