NHO

Anne Klepsland Simonsen hadde innlegg for NHO.

Her finn du Anne sin presentasjon: Bedriftene i Setesdal treng folk og Setesdal treng bedriftene!

GNIST

Malin Kock Hansen frå DOGA hadde ein presentasjon om GNIST!

Presentasjonen til Malin finn du her: GNIST - Nyskapende steds- og næringsutvikling i lokalsamfunn.

Lokale tradisjonar går til filmen

Gjengen frå Åseral Kommune hadde ein fin presentasjon med film. Det var Randi Byremo, Kari Røynlid og Tor Reidar Austrud som sto for denne historiefortellinga og kallar seg for kulturberarar.

Presentasjonen til Kulturberarane finn du her: Lokale Tradisjonar går til filmen!

Stormberg

Hege Nilsen er sjef i Stormberg og holdt eit innlegg om inkludering og mangfold, noko som Stormberg arbeider for kvar dag.

Presentasjonen til Hege finn du her: Stormberg - små turer er også store