Telemarksforskning har utarbeida regional analyse for Setesdal 2021. Rapporten beskriver og analyserer utviklingen i Setesdal med hensyn til arbeids-, nærings- og befolkningsutvikling. Telemarksforsknings attraktivitetsmodell er brukt for å måle attraktivitet for bosetting og næringsliv, og for å lage scenarier for framtidig utvikling i befolkning og antall arbeidsplasser. 

 

Regional analyse Setesdal 2021