Endringa frå regionråd til interkommunalt politisk råd kjem som følge av ny kommunelov. Når alt det formelle kring endringa er gjennomførd vil nemninga Setesdal regionråd bli fasa ut.