Program og påmelding

Program og informasjon om påmelding finn du på Setesdalskonferansen si eiga heimeside: www.setesdalskonferansen.no 

Setesdalskonferansen har også ei eiga Facebook-side. Her er det små innblikk i kva du kan få med deg på årets Setesdalskonferanse! Facebooksida finn du med å søkje på Setesdalskonferansen i søkefeltet ditt på din Facebook, eller du kan følje lenka her:  Setesdalskonferansen | Facebook

Setesdalskonferansen 2021