Treff di verksemd i høve eitt eller fleire av desse kriteria:

  • Rekrutteringsbehov ?
  • Gjeld fagområde der det tek tid før lærlingen blir «inntektsbringande» for verksemda – t.d. mindre handverksfag?
  • Mindre verksemd med avgrensa kapasitet/økonomi til å drive opplæring?
  • Ei type verksemd der det er særleg utfordrande å halde på læringar etter opplæringstida?
  • Verksemda er ev. open for å samarbeide med fleire fordi det er vanskeleg å dekke heile læreplanen for ein lærling åleine - og ev må ha samarbeid og opplæringsavtaler med andre verksemder for å dekke kompetansemåla?

For å bli godkjent som lærebedrift og kome innunder dei vanlege finansieringsordningane for å ta imot lærlingar tek ein kontakt med Opplæringskontoret i fylket som samordnar inntak/formidling og opptak av lærlingar, utvikling av læreplan, og bistår i høve lærling-kontrakt mellom lærling og verksemd, fagprøve mv.

Søknad sender du til: post@setesdal.no