Om studietilbudet:

  • Studietilbudet har som mål å imøtekomme regionens behov om å styrke læreres profesjonsfaglige digitale kompetanse som er aktualisert gjennom Fagfornyelsen og nye læreplaner. Studiet vil omfatte de syv tematiske områder i rammeverket for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK).
  • Målgruppe: lærere i grunnskolen
  • Tilbys som et deltidsstudium over ett år, 30 studiepoengs studietilbud.  
  • Fleksibel og desentralisert videreutdanning med nettbaserte og enkelte fysiske samlinger.
  • Studietilbudet vil tilbys for to kull, første kull gjennomfører studiet vår og høst 2021, og andre kull vår og høst 2022.
  • Det vil være plass til ca. 40-50 studenter per kull (med forbehold om endelig kapasitet)
  • Studiet har ingen studieavgift da dette finansieres av midler fra DIKU*, men det vil komme utgifter knyttet til lovpålagt semesteravgift, pensum og evt. reiseutgifter for den enkelte student.

Studiet har nå åpnet for opptak frem til søknadsfrist 1.desember.

Flyer UiA