Når sakspapira er klare, finner du dem her: http://159.171.48.136/eInnsynSRR/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=521&sourceDatabase=

Av smittvernomsyn vert møtet avholdt digitalt på Teams.