Samfunnsøkonom og leiar av Distriktsdemografiutvalget, Victor D. Norman, skal ha eit innlegg. Frå Husbanken kjem regiondirektør Øystein Djupedal, seniorrådgiver Jarle Knutsen og  fagdirektør Bjørn Notto Eppeland, og Knut Vareide, Telemarksforskning kjem. 

Møtet vert sendt på Valle Radio.