Innkalling til styremøtet finn du her: Innkalling til styremøte 15.desember 2021

Innkalling til representantskapsmøtet finn du her: Innkalling til representantskapsmøte 15.desember

 

Protokoll frå styremøtet finn du her: Protokoll frå styremøtet 15.desember.

Protokoll frå representantskapsmøtet finn du her: Protokoll frå representantskapsmøtet 15.desember.

Handlingsplan 2022 - 2025, som vart vedteke i styremøte

Presentasjonane finn du her:

- UiA sin presentasjon

- Hovden Skigymnas og videregåande skule sin presentasjon

- Dagleg leiar sin presentasjon

- Styreleiar sin presentasjon

 

Dersom du ønskjer å høyre på sendinga som var direktesendt på Valle Radio kan du gjere det her!

Valle Radio 15.12.21.png