Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskudd til bedriftsintern opplæring - Agder fylkeskommune

Ved større omstillinger kan private bedrifter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser.

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et arbeidsmarkedstiltak som fra 01.01.2020 er overført til fylkeskommunene. Ordningen er styrket i regjeringens krisepakke for næringslivet ifm. corona-utbruddet. Agder fylkeskommune forvalter ca. 4,5 millioner kr i BIO-midler for 2020.

Bedriftsintern opplæring (BIO) skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening. Det gis bare tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring.

Det gis ikke tilskudd hvis det er knyttet bindingstid til opplæringen eller hvis opplæringen er obligatorisk for at ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav.

Søknadsfrist for 1. behandlingsrunde er onsdag 1. april 2020. Søker vil få svar i løpet av uke 14. Søknader innkommet etter 1. april vil bli behandlet i ny søknadsrunde etter påske.

Meir informasjon og søknadskjema finn du på Agder fylkeskommune sin nettside: https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-forskning-og-utvikling/sok-stotte/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

Publisert | Oppdatert 20. mars 2020