UIA har lagt ut eit omfattande tilbod for vidareutdanning med oppstart frå hausten 2024. Studiane er lagde opp slik at dei enkelt lèt seg kombinera med ein arbeidssituasjon. Det blir tilbode studiar innan følgjande fagkrinsar:

  • Helse, sosial og idrett 
  • Barnehage og skule  
  • Økonomi, leiing, administrasjon og juss
  • Ingeniør, teknologi og IT
  • Språk og kommunikasjon

Les meir eller søk om opptak her: Lenkje til UiA