Høyr korleis Landsverk Gård, Garden Oppheim og Annis pølsemakeri har lukkast med å selje produkta sine. Pål Medhus og Nina Sundqvist kjem for å dele sine beste tips for å auke salet.

 

Her er program og påmeldingslenka: https://fjellnettverket.no/aktuelt/fokusnyhet/kva-skal-til-for-a-fa-til-auka-sal-av-lokalmat.110076.aspx