15 januar – 1 februar

Frist eksamen for lærlingar

1 februar

Søknadsfrist til videregåande opplæring - med særskilde behov

1 februar

Privatist eksamen - vår

1 mars

Søknadsfrist til videregåande opplæring

1 april

Samordna opptak – høyere utdanning

01 september – 15 september

Frist eksamen for lærlingar

15 september

Privatist eksamen - haust


(Sida er forstatt under arbeid)