Gjennom en omfattende sertifiserings- og merkeordning er Setesdal merket som Bærekraftig reisemål.  

Setesdal er stolt bærer av "Merket for bærekraftig reisemål", som er et strengt kvalitetsmerke som dokumenterer bærekraftig reisemålsutvikling. Dette innebærer en reisemålsutvikling hvor natur, miljø og kultur ikke blir skadelidende, at det er en aksept i lokalbefolkningen for utviklingen og at bedriftene på reisemålet har lønnsomhet. Innovasjon Norge administrerer merkeordningen.
Målsetningen med merkingen er å bringe samarbeidet om produkt- og attraksjonsutvikling videre med bærekraft som felles plattform. Med merket skal Setesdal synliggjøres som region og bygge troverdighet også i nasjonale og internasjonale markeder som har høy bevissthet på miljø og bærekraft. Merket tildeles for tre år av gangen, og Setesdal ble re-merket i 2019 og i 2023.
Flere bedrifter i Setesdal er blitt miljøsertifisert og fått tildelt merket "Miløfyrtårn" og flere andre har startet prosessen. Setesdal interkommunalt politisk råd er også miljøfyrtårnsertifisert.

Les meir om resertifiseringa 2023

Handlingsplan med tiltak 2023-2025

 

Logo: Bærekraftig reisemål