Film

Fleire nye filmar på Visit Setesdal sin youtube-kanal

Skjermbilde youtube visit setesdal.JPG

Bu i Setesdal:

https://www.youtube.com/watch?v=iDYAsus6fT0&feature=emb_title

 

Bildebase

Trenger du bilder? Bildebasen vår inneheld mange fine bilete. Basen er enkel å bruke, og kan nyttas gratis av verksemder som held til i kommunane våre. Husk kreditering! Bildebasen finn du her: http://my.brandgate.no/hovden_public/index.jspx#1573408079381_10

Ringvirkningsanalyse

På oppdrag av reiselivet i Setesdal gjennom Visit Setesdal, blei det i 2016 gjennomført ei kartlegging av omfang av og ringverknadane frå reiselivsaktiviteten i regionen. Dette blei gjort gjennom fire analyser; en verdiskapingsanalyse, en besøks- og forbruksanalyse, en ringverknadsanalyse og en analyse av tjenestetilbod og stedsattraktivitet. Rapporten utgjøe et beskrivende kunnskapsgrunnlag til bruk for videreutvikling av reiselivet i Setesdal. Den er en beskrivende analyse som kan benyttes ved beslutningstaking for kommunane og lokale reiselivsaktører.

Andre rapporter