Film

Fleire nye filmar på Visit Setesdal sin youtube-kanal

Skjermbilde youtube visit setesdal.JPG

Bu i Setesdal:

https://www.youtube.com/watch?v=iDYAsus6fT0&feature=emb_title

 

Bildebase

Trenger du bilde? Bildebasen vår inneheld mange fine bilde. Basen er enkel å bruke, og kan nyttas gratis av verksemder som er partnarar i Visit Setesdal . Andre som treng bilde kan venda seg til oss på: post@setesdal.no 

Husk kreditering! Bildebasen finn du her: http://my.brandgate.no/hovden_public/index.jspx#1573408079381_10

Dei nyaste bilda finn du om du nyttar bilda fra fotograf Erik Ruud.

Statistikk og analyse

Det er viktig for oss å måla om det me gjer har den effekten me ønskjer. 

Om me t.d. gjennomfører vellykka marknadskampanjar retta mot spesifikke marknader vil me kunna sjå dette gjennom rapporterte tal som blir samla inn av SSB og analysert og sett saman av andre organisasjonar.

Me bruker SSB, Visit Norway og NHO Reiseliv sine tal  i arbeidet vårt.

Vil du finna ut meir sjølv så finn du sidene her:

Visit Norways innsikt side

Her finn du oversikt over overnattingsdøgn, gjennomsnittsprisar, opphaldstid, måltal for heilårsturisme og mykje meir. Klikk he

NHO Reiseliv 

Sider for tal og fakta om reiselivsnæringa Klikk her  

Overnattingsstatistikk frå SSB

Her finst statistikk på gjestedøgn, nasjonalitet og mykje meir. Klikk her

Andre rapporter