Om Visit Setesdal

Vi har ei satsing for å understøtte felles utvikling av reiselivet med Visit Setesdal. Dette omfattar utvikling, gjennomføring og koordinering av marknadsføring av Setesdal som reiselivsdestinasjon. Ein arbeider også med merkevarebygging av Setesdal. Felles kompetansetiltak, vertskapsopplæring, infrastruktur, representasjon og posisjonering og koordinering for å fremje Setesdal i høve framtidig organisering er og viktig. 

Årsrapport 2019 - Visit Setesdal (pdf-fil)

Fra høyre: Marcin Matysik, Tim Davis, Roy Bakke, Ørnulf Hasla og Rita Hansen. Uwe Arntzen var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Fra høyre: Marcin Matysik, Tim Davis, Roy Bakke, Ørnulf Hasla og Rita Hansen. Uwe Arntzen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Kontaktinformasjon interimstyret

Arbeidet er organisert med eit interimstyre, kor desse er med:

  • Marcin Matysik
  • Tim Davis
  • Ørnulf Hasla
  • Uwe Arntsen
  • Rita Hansen
  • Roy Bakke , leiar av interimstyret