Om Visit Setesdal

Vi har ei satsing for å understøtte felles utvikling av reiselivet med Visit Setesdal. Dette omfattar utvikling, gjennomføring og koordinering av marknadsføring av Setesdal som reiselivsdestinasjon. Ein arbeider også med merkevarebygging av Setesdal. Felles kompetansetiltak, vertskapsopplæring, infrastruktur, representasjon og posisjonering og koordinering for å fremje Setesdal i høve framtidig organisering er og viktig. 

Visit Setesdal er eit aksjeselskap, med Setesdal interkommunalt politisk råd som eigar.

Protokoll ordinær generalforsamling 20. juni 2023

Årsrapport 2019 - Visit Setesdal (pdf-fil)

Kontaktinformasjon styre i Visit Setesdal AS

 

Styret:

Dagleg leiar: Roy Bakke

Frå venstre: Marcin Matysik (Bykle), Roy Bakke (dagleg leiar), Gunvor Ljosland (Åseral), Olav Neset (Bygland), Else Haugland (Evje og Hornnes) og Rita Hansen (styreleiar). Styremedlem Ørnulf Hasla frå Valle var ikkje til stade då biletet vart teke.