Kommunedirektørutval

Kommunedirektørutvalet samles en gong i månaden, og har oppgåver innan koordinering og adminstrasjon av interkommunale samarbeid. I tillegg til kommunane som deltek i Setesdal Interkommunalt politisk råd, deltek Iveland kommune i utvalet.

Kommunedirektørutvalet består av:

 

Leiarfunksjonen i kommunedirektørutvalet går på omgang kvar annet år, og er i dag Aud Sunniva Fuhr.

Møteplan og referater 2021

Møteplan og referater 2020

Møteplan og referater 2019