Kommunedirektørutval

Kommunedirektørutvalet samles en gong i månaden, og har oppgåver innan koordinering og adminstrasjon av interkommunale samarbeid. 

Kommunedirektørutvalet består av:

Leiarfunksjonen i kommunedirektørutvalet går på omgang kvar annet år, og er i dag Karina Sloth.

Møteplan og referater 2024

  • 15. januar - avlyst
  • 12. februar - avlyst
  • 11. mars - avlyst
  • 29. april
  • 27. mai
  • 17. juni
  • 26. august 
  • 23. september
  • 28. oktober
  • 25. november

Møteplan og referater 2023

Møteplan og referater 2022

Møteplan og referater 2021

Møteplan og referater 2020

Møteplan og referater 2019