Kommunedirektørutval

Kommunedirektørutvalet samles en gong i månaden, og har oppgåver innan koordinering og adminstrasjon av interkommunale samarbeid. 

Kommunedirektørutvalet består av:

Leiarfunksjonen i kommunedirektørutvalet går på omgang kvar annet år, og er i dag John Salve Sigridnes.

Møteplan og referater 2022

Møteplan og referater 2021

Møteplan og referater 2020

Møteplan og referater 2019