Kompetansepilot Agder

Agder fylkeskommune gjennomfører nå en tre-årig satsing på kompetanseutvikling som varer ut 2023. Målgruppen er næringslivet i 14 distriktskommuner i Lister, Setesdal og Østre Agder. Målet er å mobilisere distriktsnæringslivet til kompetanseutvikling, og prosjektet skal jobbe frem gode måter å gjøre nettopp det på. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med næringslivet, utdanningsaktører, NAV, interkommunale politiske råd, kommunene og partene i arbeidslivet. Det finansieres av Direktoratet for Høyere utdanning og Kompetanse og ledes av Agder fylkeskommune.

 

Les meir her! 

Guide til etter- og videreutdanning for næringslivet

Prosjektet Kompetanse Pilot hev utarbeida ei samleside der ein kan finne oppdatert informasjon om utdanningstilbud beregnet for dei som allereie er i jobb i næringslivet, men som hev behov for kompetanseutvikling. Tilboda er i all hovudsak gratis, og kan tas på deltid ved sida av jobb. 

Les meir her