Kompetansepilot Agder

Heimeside Kompetansepilot Agder

Å ha oversikt over kompetanseutviklingstilbodet er utfordrande. Marknaden er stort, i stadig utvikling og er delvis uoversiktleg. Det finst mange kunnskapsleverandørar frå både offentleg, privat og/eller frivillig sektor. Tilbodet har heller ikkje dei same geografiske rammene og avgrensingar som me er vann med frå tidlegare. Mellom anna opnar bruk av ny teknologi, fjern- og nettbasert undervisning opp for uante nye moglegheiter.

Agder fylkeskommune gjennomfører nå en tre-årig satsing på kompetanseutvikling som varer ut 2023. Målgruppen er næringslivet i 14 distriktskommuner i Lister, Setesdal og Østre Agder. Målet er å mobilisere distriktsnæringslivet til kompetanseutvikling, og prosjektet skal jobbe frem gode måter å gjøre nettopp det på. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med næringslivet, utdanningsaktører, NAV, interkommunale politiske råd, kommunene og partene i arbeidslivet. Det finansieres av Direktoratet for Høyere utdanning og Kompetanse og ledes av Agder fylkeskommune.