Kontaktinformasjon næringsutvikling

Åseral kommuneØyvind Moltumyr, 
e-post: Oyvin.Moltumyr@aseral.kommune.no
Evje og Hornnes kommuneConnie Barthold, 
e-post: connie.barthold@evjemoen.no
Bygland kommuneAslak Brekke, e-post: aslak.brekke@bygland.kommune.no
Valle kommuneKay Arne Søgård, 
e-post: Kay.sogard@valle.kommune.no
Bykle kommune

Markus Lund, e-post: Nils.Lund@bykle.kommune.no 

(Ina Kjøstvedt, 
e-post ina.kjostvedt@bykle.kommune.no)

  
Dagleg leiar Setesdal interkommunalt politisk rådRita Hansen, 
e-post rita.hansen@setesdal.no

I arbeidet med næringsutvikling samarbeider Setesdal interkommunalt politisk råd tett med kommunane i Setesdal. Det er kommunane som primært er fyrstelina, det vil seie at dei fleste saker og søknadar fyrst blir handsama i den aktuelle kommunen. 

Agder fylkeskommune v/Torleiv Momrak og Innovasjon Noreg v/Marita Søndeland deltek også i nettverket vårt.

 

Innovasjon Noreg

Innovasjon Noreg er eit statleg norsk særlovselskap med formål om å auke innovasjon i næringslivet over heile landet. De bidreg til å utvikle distrikta, og profilerer norsk næringsliv og Noreg som reisemål. 

https://www.innovasjonnorge.no/

Kontaktinformasjon landbruk

Åseral kommune Inge Olav Fjalestad, e-post: inge.olav.fjalestad@bygland.kommune.no

Evje og Hornnes Kommune

Jordbruk: Inge Eftevand, e-post: inge.eftevand@e-h.kommune.no

Skogbruk: Lars Johan Skjeggedal, e-post: lars.johan.skjeggedal@e-h.kommune.no

Bygland Kommune

Skogbruk: Inge Olav Fjalestad, e-post: inge.olav.fjalestad@bygland.kommune.no

Jordbruk: Kjell Øyvind Berg, e-post: kjell.oyvind.berg@bygland.kommune.no

Jordbruk: Even Simensen, e-post: even.simensen@bygland.kommune.no

Valle Kommune

Landbruk: Knut Gunnar Solli, e-post: Knut.Gunnar.Solli@valle.kommune.no

Skogbruk: Inge Olav Fjalestad, e-post: inge.olav.fjalestad@bygland.kommune.no

Bykle Kommune Sigrid Bjørgum, e-post: sigrid.bjorgum@bykle.kommune.no

Agder fylkeskommune

Samleside hjå Agder fylkeskommune om næring, FoU og internasjonalt samarbeid .

Oversikt over ulike næringsretta støtteordinger.