Kontaktinformasjon næringsutvikling

I arbeidet med næringsutvikling samarbeider Setesdal interkommunalt politisk råd tett med kommunane i Setesdal. Det er kommunane som primært er fyrstelina, det vil seie at dei fleste saker og søknadar fyrst blir handsama i den aktuelle kommunen. 

Setesdal næringsforum

Møte 2.juni 2021

Møte 29.april 2021

Møte 21. januar 2021

Møte 6. oktober 2020

Innovasjon Norge

Landbruk

Andre aktørar innan virkemiddelapparatet