MARA (Mobility and Accessibility in Rural Areas) handlar om mobilitet og tilgjengelighet i rurale område. Frå februar 2020 jobber Geir Tønnessen med prosjektet i Setesdal interkommunalt politisk råd, e-post: geir.tonnessen@setesdal.no, telefon 951 03 112.

Rapport frå spørreundersøkelse blant innbygjarane vdr mobilitet: Rapport og analyse av spørreundersøkelse (pdf-fil).

Prosjektet har ei eiga nettside, kor det både er meir informasjon om hovudprosjektet og dei einskilde partnerane som deltek i prosjektet. Merk at nettsida er engelskspråkleg. MARA - offisiell nettside 

Agder fylkeskommune, har laga eit mobilitetskart til bruk i MARA-prosjektet. Her er alle tettstadene i kommunane lagt inn, og ein kan mellom anna sjå radius for bruk av el-sykkel: mobilitetskart 

mobilitetskart_420x236.pngs-pro-mara-logo-banner EU Nor_500x100.png