Agder fylkeskommune har laga ein felles digital kartløysing kor du kan finne næringsareal for heile Agder. Det er kommunane som står for registrering av områder, medan fylkeskommunen er utviklar og tilrettelegg nettløysinga.

Opne kartet i fullskjerm