Ordførarutvalet er oppretta i medhald av samarbeidsavtalens § 3.3, og består av: 

 • Hans Blattmann, ordførar Bykle kommune (leiar)
 • Lars Tarald Myrum, ordførar Valle kommune
 • Runar Flåt Granheim, ordførar Bygland kommune
 • Morten Haraldstad, ordførar Evje og Hornnes kommune
 • Inger Lise Lund Stulien, ordførar Åseral kommune

 

Møteplan og referat, 2024

 • 15. januar (ordførarane deltek på lokalsamfunnskonferanse, ord. møte utgår)
 • 26. februar (avlyst)
 • 11. mars
 • 15. april
 • 13. mai
 • 3. juni
 • 9. september 
 • 14. oktober
 • 11. november
 • 2. desember

 

Møteplan og referat, 2023

Møteplan og referat, 2022:

 

Møteplan og referat, 2021: