Ordførarutvalet er oppretta i mehald av samarbeidsavtalens § 3.3, og vart leia av Sigbjørn Åge Fossdal.

Møteplan og referat, 2023

Møteplan og referat, 2022:

 

Møteplan og referat, 2021: