Ordførarutvalet er oppretta i mehald av samarbeidsavtalens § 3.3, og vart leia av Sigbjørn Åge Fossdal.

Møteplan og referat, 2023

  • 16. januar
  • 6. februar
  • 13. mars
  • 17. april
  • 8. mai
  • 5. juni
  • September (dato kjem)
  • 16. oktober
  • 13. november
  • 4. desember

Møteplan og referat, 2022:

 

Møteplan og referat, 2021: