Eit opplæringskontor er ein organisasjon som har ansvar for å samarbeida med bedrifter og skular for å tilby yrkesopplæring og lærlingordningar til ungdommar og vaksne som ønskjer å ta ei fagutdanning. Opplæringskontoret har ei viktig rolle i å koordinera samarbeidet mellom lærlingar, bedrifter og skular for å sikra ei god og heilskapleg opplæring.

Kontoret hjelper med å finna passande læreplassar for kandidatar og sørgjer for at dei får tilstrekkeleg opplæring og rettleiing i bedrifta. Opplæringskontoret gir også råd og rettleiing til bedrifter som ønskjer å ta inn lærlingar, og bidreg til å utvikla og forbetra lærlingeordningene.

Dei samarbeider også med skulane for å tilpassa opplæringa til behovet i arbeidslivet og sikra at lærlingane får den kompetansen som trengst for å vera produktive og vellykka i yrket sitt. På denne måten speler opplæringskontoret ei viktig rolle i å sikra at ungdom og vaksne har tilgang til god og relevant yrkesopplæring, og at arbeidsgivarar får tilgang til dyktige og kompetente arbeidstakarar.

Maria Gundine Berås Homdal er dagleg leiar for Setesdal opplæringskontor.

Kontoret ligger i sørvestlig internatfløy ved Setesdal vgs. avd. Hornnes

Mail: post@setesdalopplaring.no

Det er opprettet hjemmeside for Setesdal Opplæringskontor:

https://setesdalopplaring.no/  

Kontoret er godkjent for disse fagene:

  • Helsefagarbeider
  • Barne- og ungdomsarbeider
  •  Service- og administrasjonsfaget
  •  Renholdsoperatør, gjenvinningsfaget
  • IKT- Driftsfaget.