Setesdal opplæringskontor er ein organisasjon som hev ein veilederfunksjon ovanfor lærlingar i Setesdal. 

Organisasjonens primære målgruppe er således lærlingar og fagbrevet på jobb kandidatar

Ble oppretta i august 1996 med bakgrunn i reform 94, samt nye offentlege fag. Ein hev nå innført nye læreplaner i LK20.

 

OPPLÆRINGSKONTORET – LOKALISERING – BEMANNING.

Daglig leder er ansatt i 70 % stilling, Maria Gundine Berås Homdal

Kontoret ligger i sørvestlig internatfløy ved Setesdal vgs. avd. Hornnes

Mail: post@setesdalopplaring.no

 

Det er opprettet hjemmeside for Setesdal Opplæringskontor,  LOGO og egen Facebook side.

https://setesdalopplaring.no/  

 

FAGOMRÅDER

Kontoret er godkjent for disse fagene:

  • Helsefagarbeider
  • Barne- og ungdomsarbeider
  •  Service- og administrasjonsfaget
  •  Renholdsoperatør, gjenvinningsfaget
  • IKT- Driftsfaget.